Zaměstnávání pracovníků z východu

Zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU je v ČR téměř nemožné, jak je všeobecně známo, díky přístupu českých úřadů. Přesto nějaké možnosti existují a to následovně:

Režim Ukrajina

Jediný legální způsob, jak může česká firma získat pracovníka z Ukrajiny je Režim Ukrajina, jehož oficiální popis najdete zde: http://www.komora.cz/pro-podnikani/zamestnanci-ukrajina/zarazeni-do-rezimu-ukrajina-3.aspx 

  

Stručný popis procesu je následující:

·        Jedná se o přímý nábor pracovníka do stavu zaměstnanců uživatele

·        Vlastní výběr pracovníka na Ukrajině (tuto část může zajistit naše firma)

·        Žádost zaměstnavatele elektronicky na HK ČR (nejjednodušší část procesu)

·        Za několik měsíců (nyní asi za 3-4 měsíce) jde uchazeč na pohovor na konzulát ČR na Ukrajině

·        Za další min. dva měsíce si vyzvedne modrou kartu a může vyrazit do ČR

Jedná se tedy o velmi zdlouhavý proces, který málokterý ukrajinský uchazeč o zaměstnání vydrží, zvláště když může zcela bez problémů získat vízum a pracovní povolení jiného státu, nejčastěji Polska, které ročně udělí asi 800 tisíc těchto povolení.

Naše firma může nabídnout kvalitní rekrutaci pracovníků přímo na Ukrajině.

Krátkodobé zaměstnání bez českého pracovního povolení

Jedná se zaměstnání cizince s platným schengenským vízem a pracovním povolením jiného státu EU po dobu maximálně 90 dní na základě „pravidel EU“, který však české úřady v praxi neuznávají a vždy vyžadují české pracovní povolení, přestože to legislativa umožňuje a to následovně:

Pobytová oprávnění vydaná jinými státy EU umožňují občanům třetích zemí pobyt v ČR pouze po časově omezenou dobu podle pravidla maximálně 90 dnů v každých 180 dnech.

Cizinec ze třetích zemí může na základě krátkodobého jednotného schengenského víza vydaného jiným schengenským státem pobývat nejdéle 90 dnů v průběhu 180 dnů a může v ČR vykonávat práci, avšak za předpokladu splnění podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti (povolení k zaměstnání či volný přístup na trhu práce) nebo jinými právními předpisy ČR – dle § 98 písm. K) Zákona o zaměstnanosti, kdy cizinec, který byl vyslán na území ČR v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státě Evropské unie, nepotřebuje k výkonu práce na území ČR pracovní povolení a na český trh práce má volný přístup.

Zaměstnání cizinců, kteří mají dvojí občanství a pas státu EU

Jedná se hlavně o obyvatele Moldávie, kteří relativně snadno získají rumunský pas a mohou tak volně cestovat a pracovat v EU jako my. Velkou výhodou, že takové pracovníky můžeme nabízet i jako agentura práce. Vzhledem k vysoké poptávce po takových pracovnících v mnoha zemích EU však počítejte s velkou konkurencí v pracovních podmínkách a odměňování.

Kontaktní formulář

Vyplnění a odeslání poptávkového - kontaktního formuláře.

Vyplnit

Aktuality

Společnost PROFFAKADRA s.r.o. se stala členem Asociace pracovních agentur.

Kontaktujte nás

T: +420 601 171 878 (CZ)

T: +48 781 097 459 (PL)

Email: info@proffakadra.cz